7 czerwca 2017

Strefa Stałego Klienta

Naszym stałym Klientom rozdajemy karty rabatowe dające możliwość korzystania z uprawnień i przywilejów przysługujących jej posiadaczowi:

1. Upusty procentowe na usługi wykonywane przez nasz Zakład

Posiadaczowi karty przysługują upusty na n/w usługi:

   • przeglądy obsługowe i naprawy bieżące – do 15 %
   • naprawy blacharsko-lakiernicze i pokolizyjne (nie dot. napraw bezgotówkowych) – 10 %
   • diagnostyka i regulacje – 10 %
   • serwis ogumienia i wulkanizacja – 10 %
   • obsługa układów klimatyzacji – 10 %
   • usługi holowania i assistance – 30 %


2. Przegląd stanu technicznego pojazdu za jedną złotówkę

Posiadacz karty ma prawo dwa razy w roku sprawdzić stan techniczny swojego
pojazdu za 1 zł brutto. Przegląd obejmuje kontrolę układu hamulcowego,
kierowniczego i jezdnego, sprawdzenie oświetlenia, elementów podwozia,
układu wydechowego oraz stanu i wycieku płynów eksploatacyjnych.

3. Korespondencyjny system powiadamiania

Posiadacz karty w zależności od zadeklarowanej formy oraz pozostawionych
danych będzie powiadamiany pocztą elektroniczną, SMS-em lub listownie o:

 • zbliżającym się terminie wykonania okresowego badania technicznego na Stacji Kontroli Pojazdów
 • wszelkich akcjach promocyjnych organizowanych w naszym Zakładzie