11 października 2020

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój

SZUH Auto Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, korzysta z dofinansowania na realizację Projektu pt. „DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY”.

Celem Projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Pomoc finansowa udzielana na podstawie umowy nr : POIR.03.04.00-22-0390/20-00 (umowa o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4).

Planowane efekty: środki na kapitał obrotowy – zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji projektu: 118 547,46 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 118 547,46 zł

Beneficjent Mariusz Brudniewicz, SZUH Auto Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz