7 czerwca 2017

Cookie Policy

Informacja o plikach cookies

Szanowna Użytkowniczko, Użytkowniku!

Zanim wejdziesz na naszą stronę, zapoznaj się proszę z poniższymi informacjami:

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji.

I. Administrator danych osobowych

NAZWA SZUH Auto Ośrodek Szkoleniowy M. Brudniewicz
ADRES ul. Szeroka 3
KOD POCZTOWY 84-241
MIASTO Gościcino
NUMER KRS
NUMER NIP 588-001-90-68
NUMER REGON 190 156 996
E-MAIL centrum@autobrudniewicz.pl

zwraca się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu IP, danych zawartych w plikach cookies i danych lokalizacyjnych.

II. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy:

–  w celu umożliwienia Pani/Panu wejścia na naszą stronę i przeglądania jej zawartości,

– w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych,

na podstawie Pani/Pana zgody – podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

III. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości przeglądania zawartości naszej strony.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików Cookie (także przez inne portale, w tym portale społecznościowe), niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do następujących podmiotów:

  • dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym lub uprawnionym w postaci informacji przetwarzanej w systemach informatycznych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki, próby włamania lub innego działania na jej szkodę,
  • dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Przekazujemy Pani/Pana dane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przetwarzania danych

Pani/Pana dane przetwarzamy do czasu wycofania przez Panią/Pana udzielonej zgody.

VI. Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VII. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w określonych odstępach czasowych prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Państwa Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, a dostęp do nich mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów, z nami współpracujących, daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Państwa Dane Osobowe.

NAZWA FIRMY chroni Pani/Pana dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Pani/Pana dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

VIII. Kontakt z nami

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z platformy, prosimy kierować poprzez e-mail centrum@autobrudniewicz.pl